image_print

De jachthoorn bekleedt een belangrijke plaats in het leven van de mens en de natuur. In dichte bossen en in onoverzichtelijke velden, waar de menselijke stem ontoereikend bleek, was de jachthoorn het allereerste gebruikte middel om signalen door te geven.In veel latere fase van de muziek ontwikkelde hij zich tot een volwaardig instrument dat bij vele toondichters een ‘concerterende’ rol vervulde. Tegenwoordig is de jachthoorn zijn functie als communicatiemiddel in de jacht verloren. Ze hoort er nog wel bij, maar neemt meer de rol over van een positief sfeerelement. Dit biedt natuurlijk perspectieven voor de jachthoornmuziek. Naast de jachtsignalen is er ook een uitgebreid gamma aan muziekstukken die in groep kunnen gespeeld worden. Dat willen de jachthoornblazers Horrido u graag laten horen.

image_print